Press "Enter" to skip to content

Month: ינואר 2017

משכון בית

מגורים בבית פרטי למגורים בבית פרטי יש יתרונות וחסרונות רבים. נראה כי היתרון המובהק ביותר הוא העצמאות הטוטאלית וחוסר התלותיות בשכנים לצרכי תחזוק של בניין…

Continue reading משכון בית

Comments closed

משכון רכב

יתרונות בהלוואות דרך הבנק בעבר, דרך החיים של הצעירים הייתה ידועה וקבועה לרוב. הצעירים גרם עם הוריהם עד גיל מאוחר יחסית וקיבלו תמיכה מאסיבית בלימודיהם…

Continue reading משכון רכב

Comments closed