Press "Enter" to skip to content

Month: מאי 2016

מרכזיות – מהם המרכיבים העיקריים של רשת הטלפוניה המודרנית?

רשת הטלפוניה המודרנית הינה אחד מההישגים הבולטים ביותר של האנושות. רשת הטלפוניה היוותה ועודנה מהווה חלק קריטי בהפיכתו של העולם לכפר גלובלי, המסוגל לחלוק בידע,…

Continue reading מרכזיות – מהם המרכיבים העיקריים של רשת הטלפוניה המודרנית?

Comments closed