Press "Enter" to skip to content

עניים בישראל

יש לא מעט עניים בישראל אך לעתים אנו אפילו לא מודעים להגדרה 'עני'. מי באמת נחשב לעני? מי מגדיר את המצב באופן רשמי? מה המדינה עשוה למען העניים והאם יש דרך למנוע מאדם להיות עני? יש כל כך הרבה שאלות בנושא וזה הזמן לענות עליהן בהרחבה. אחרי המאמר הזה תבינו הרבה יותר.

מי נחשב לעני ומה ההגדרה לכך?

ההגדרה לעניים בישראל היא הגדרה מעט בעייתית. מצד אחד אנו מגדירים את מי שנמצא מתחת לקו העוני כעני אך יש לא מעט עניים בישראל שלא נמצאים מתחת לקו העוני ובכל זאת שגרת החיים שלהם היא שגרת החיים של אדם עני. מה זה אומר? יש שתי הגדרות לעני בישראל: ההגדרה הראשונה היא ההגדרה של החוק, כלומר אדם שההכנסות שלו לא עולות על ההוצאות. ההגדרה השנייה היא זו שבשפת העם, ברחוב, מי נחשב לעני שלא חי בשגרת החיים התקינה והבסיסית ביותר כנהוג בסביבתו.

כיצד אפשר לטפל במצב העניים?

קשה מאוד לטפל במצב העניים בישראל מכמה סיבות. ראשית, מדיניות ותפישת עולם. יש לא מעט אנשים שבטוחים שכדי שהמדינה תהיה חזקה ואיתנה המדינה צריכה להשקיע את הכסף שלה ביצירת כסף נוסף, כמו למשל הורדת המסים על החברות וכן הלאה. כך למעשה המדינה תעודד יזמות והמשק יפרח והמצב של כולם יהיה טוב יותר, גם של המדינה. כמו כן יש תרומות בעיקר לפני חגים שמסייעות מאוד לעניים בישראל להרגיש שווים גם אם זה למשך תקופה קצרה בלבד.

מה המדינה עושה למען העניים?

המדינה עצמה מעודדת עמותות לפעול למען שוויון בין עניים בישראל וכמובן גם מעניקה הטבות וקצבאות שונות. למשל, ביטוח לאומי דואג לאלו שאין להם הכנסה גם בדמות דמי אבטלה וגם בדמות קצבאות שונות לנכים או לפנסיונרים וכן הלאה.