Press "Enter" to skip to content

עורך דין עבודה


הסיוע הנחוץ של עורך דין עבודה

אנו חיים בעידן שבו זכויות רבות של עובדים נפגעות ממש מדיי יום ביומו. אנשים מפוטרים ללא כל סיבה נראית לעין, ומעסיקים רבים מפעילים יד קשה מאד ולא דואגים לזכויות של העובדים שלהם. יש לזכור שברוב המקרים, העובד הבודד נותר חלש במערכה מול המעסיק, שלו יכולות כלכליות ומשפטיות חזקות פי כמה – ומכאן הייצוג של עורך דין עבודה הוא קריטי עבוד ציבור העובדים, משום שרק בעזרת עורך דין עבודה, יכול העובד לשמור על זכויותיו שמגיעות לו, וגם לקבל את הפיצויים המתאימים בגין העוול שנעשה לו.


מתי עורך הדין מתערב?

אפשר לפנות אל עורך דין עבודה בכל פעם שבה אתם חשים שנגרם לכם עוול של ממש בתנאי ההעסקה שלכם או בתנאי הפרישה, ולדעתכם מדובר בעבירה על החוק. יודגש שחלק ניכר מהאנשים שפונים אל עורך דין עבודה, עושים זאת משום שהם פוטרו בגין נסיבות שאינן מוצדקות. כך למשל, יש אנשים אשר מפוטרים משום שהביאו ילד לעולם, או משום שהגיעו לגיל מבוגר (לא לגיל פנסיה) – והמעסיק חושש שמא תפוקתם תרד ומפטר אותם – למרות שהדבר אסור על פי חוק.

במקרים אחרים, אפשר לפנות אל עורך דין עבודה אם יש לכם הוכחה מוצקה שלא התקבלתם לעבודה או הועברתם מתפקידכם בגין נסיבות שאינן הוגנות. לצערנו יש מקרים שבהם אדם לא מועסק מחמת מוצאו (בני מיעוטים בישראל) מחמת המגדר שלו (מדיניות של אי העסקת נשים) ומעוד סיבות נוספות – שגם הן אסורות לפי חוק.


לסייע גם בתהליכי התאגדות

עורך דין עבודה יוכל לסייע גם לקבוצת עובדים במקום עבודה, אשר מבקשת להתאגד ולשמור על הזכויות הקולקטיביות שלה. במקרים אלו, מעבר לבחירת הגוף שייצג אתכם, כדאי להתייעץ עם עורך דין עבודה שיסביר לכם במה כרוך תהליך ההתאגדות ומהן הזכויות והחובות הכרוכות בהקמת ועד עובדים.