Press "Enter" to skip to content

משכון בית

מגורים בבית פרטי

למגורים בבית פרטי יש יתרונות וחסרונות רבים.

נראה כי היתרון המובהק ביותר הוא העצמאות הטוטאלית וחוסר התלותיות בשכנים לצרכי תחזוק של בניין מגורים משותף. כשגרים בבית פרטי אין צורך לדאוג לגבי מה השכנים יחשבו בעקבות מוזיקה רועשת. עם זאת, לעצמאות זו קיימים גם חסרונות. כך למשל, כאשר עוזבים את הבית לחופשה, הסיכוי לפרוץ אליו גדול יותר (בית פרטי גלוי יותר וניתן לראות שאין אף אחד בבית באמצעות מעקב פשוט).

במגורים בבית פרטי הוא המרחב הפוטנציאלי הגדול יותר. אפשרויות חניה פשוטות יותר, גינה פרטית מחוץ לבית ודאגה עצמאית לכלל הפרטים מאפשרים איכות חיים טובה יותר. עם זאת, עבור אנשים מסוימים מגורים בבית כה גדול עשויים להעניק תחושת בדידות קשה.

אין ספק כי למגורים בבית פרטי יש יתרונות בהסדר של המעמד החברתי של האדם וכן בשווי הנכס עצמו.

בתים פרטיים, לרוב, יקרים יותר מאשר דירות בבניין מגורים. עם זאת, אנשים מסוימים גרים בבית פרטי על אף יכולות כלכליות לא תואמות. אנשים אלה משתמשים במשכון בית על מנת לקבל הלוואות שיאפשרו את איכות החיים הקבועה שלהם. משכון בית עשוי לעורר אנטגוניזם כלפי האנשים מצד חבריהם בעלי אותו המעמד החברתי, ולכן לעתים קרובות נעשה מאמץ להסתיר זאת.

במצבי קיצון, כאשר אין באפשרות דיירים לחזיר את ההלוואות שנלקחו כאשר השתמשו באופציית משכון בית, נאלצים הדיירים לעזוב את הבית ולרדת באיכות החיים. מעבר זה אינו פשוט, ולעתים גורם להשפעות שליליות על כלל תחומי החיים.

דיירים אחרים משתמשים באופציית משכון בית ככלי זמני לכיסוי הוצאות גבוה, תוך הכרה בכך שהם יוכלו להחזיר ללא בעיה את ההלוואות בעתיד. לעתים מדובר באופציה נוחה, שכן בית פרטי דורש הוצאות רבות, בייחוד בבנייתו ובשיפוצו.

Comments are closed.