Press "Enter" to skip to content

מהי הלוואה חוץ בנקאית ומתי ניקח אותה?

מאיפה אתם לוקחים הלוואות? יש מי שמציין את הבנק בתור הגורם המלווה המרכזי בישראל. אולם, חשוב מאד לדעת שכיום לא מעט ישראלים מעדיפים לקחת דווקא הלוואה חוץ בנקאית. הלוואה חוץ בנקאית כשמה כן היא – מדובר על הלוואה אשר לא נלקחת מהבנק, אלא מגופים אחרים. על אילו גופים מדובר? אלו יכולות להיות חברות האשראי שלכם, חברות הביטוח שלכם, או אפילו חברות מימון פרטיות שלא קשורות לאף גוף אחר.

למה בעצם צריך אותה?

מדוע אנשים מבקשים ליטול דווקא הלוואה חוץ בנקאית מגופים שהם קטנים יותר מהבנק? זה נכון שאמנם הבנקים הם אלו שיכולים לספק הלוואות של מיליוני ש"ח, אך רוב הישראלים מבקשים הלוואות צנועות בהרבה – וכאן יש יתרון אדיר לתחרות של הגופים החוץ בנקאיים! בעזרת הלוואה חוץ בנקאית אתם יכולים לקבל הלוואה הר יותר, ובתנאים שהם לעתים קרובות טובים יותר מהבנק. אתם פעמים רבות לא צריכים להעמיד ערבות וביטחונות כמו בבנקים, סכום ההלוואה נכנס לחשבון שלכם מהר יותר, והגופים החוץ בנקאיים גם פחות מדקדקים באשר לסיבה שלשמה אתם נוטלים את ההלוואה.

לא רק זאת, ההלוואות החוץ בנקאיות אף טובות למי שפונה לבנק עצמו. אם למשל תפנו לבנק עם הצעה של הלוואה חוץ בנקאית שהיא טובה מאד – אפשר שכעת הבנק ירצה לשכנע אתכם לקחת את ההלוואה אצלו ויציע לכם תנאים משופרים. בקיצור – התחרות פועלת לטובתכם!

כדאי לשים לב שפועלים כחוק

כמובן שאם אתם רוצים ליטול הלוואה חוץ בנקאית, יש לשים לב שהגוף שמספק לכם את ההלוואה אכן פועל כחוק ואין איתו שום בעיות. אפשר לבדוק זאת בקלות ולראות האם החברה המלווה היא חברה רשומה שפועלת לפי החוק ויש לה את כל האישורים הנדרשים.