Press "Enter" to skip to content

כך בוחרים הלוואות לשכירים

שכירים שרוצים לקבל הלוואה צריכים להשוות בין המסלולים הקיימים בבנקים, בחברות אשראי, בחברות ביטוח ובחברות פרטיות. לכל מסלול יתרונות וחסרונות אחרים שעשויים להשפיע בצורה דרמטית על האטרקטיביות של ההלוואה. בניגוד לעצמאיים ובעלי עסקים שרשאים לקבל הלוואות בערבות המדינה, לשכירים אין אופציה כזו לכן עליהם להשקיע את הזמן והמשאבים בהשוואה יסודית בין האופציות שעל הפרק.

הלוואות לשכירים מהבנק מתאפיינות בריביות נמוכות ובתנאים נוחים. החיסרון הוא שמדובר בהלוואות שרלוונטיות רק לבעלי חשבון בנק פעיל, ללא מגבלות ובמצב מאוזן וחיובי. בנוסף, הליך האישור בבנקים ארוך מאוד ולעיתים הוא מחייב העמדת ערבים ובטחונות.

לעומת זאת, חברות אשראי וחברות ביטוח מאשרות הלוואות לשכירים בהליך קצר יותר, אך גם הן מגבילות את הלקוח מבחינת התנהלות פיננסית. חברות אשראי מסכימות לתת הלוואות רק בהתאם למסגרת הקיימת ובכפוף להגבלת הכרטיס, בעוד חברות ביטוח משעבדות לפעמים כספי חסכונות בקופות גמל וקרנות השתלמות. מבחינת הלקוח הפרטי זה חיסרון משמעותי, שמצטרף לתנאי החזר לא פשוטים וריביות יחסית גבוהות.

היתרונות של הלוואות לשכירים מחברה פרטית

אנשים שעובדים בתור שכירים תמיד יכולים לפנות לחברות פרטיות כדי לשמוע על הלוואות שרלוונטיות עבורם. הלוואות לשכירים מחברה פרטית ניתנות ללא צורך בהעמדת ערבים, אלא בהתאם לביטחונות קיימים כמו תלושי שכר, רכב, נכסים אחרים ועוד. בנוסף, יש חברות פרטיות שמציעות לשכירים אפשרות לקבל הלוואות גם ללא ביטחונות ובתמורה להחזר חודשי גבוה.

הלוואות לשכירים מחברה פרטית כמעט לא מגבילות את הלקוח. הן מאפשרות לו להתנהל במסלול חוץ בנקאי ולחסוך את עוגמת הנפש של הגבלה בחשבון המשפחתי. מעבר לכך, הלוואות לשכירים מטעם חברות פרטיות מיועדות לכל מטרה וניתן להשתמש בהן גם כדי לפתוח עסק חדש.

Comments are closed.