Press "Enter" to skip to content

התהליך של מחזור משכנתאות

אם רכשתם בעבר דירה, אתם בוודאי מודעים למסע הייסורים שעברתם בתהליך לקבלת המשכנתא שלכם. המסלול שהציעו לכם היה נראה לכם טוב בזמנו, מכיוון שהריבית באופן יחסי הייתה נמוכה. אך אז גיליתם שהבנק עדכן את הריבית בשלב השני של המשכנתא, כלפי מעלה – מן הסתם, ומאז אתם נאלצים לשאת בעול הכבד של התשלומים ולהתמודד עם החזרים חודשיים גבוהים מאוד. מכיוון שרכישת דירה היא כרוכה בהשקעה רבה, כפי שהנכם יודעים, אתם יכולים לחסוך לעצמכם הרבה כסף גם בטווח המידי וגם בטווח הארוך באמצעות מחזור משכנתאות, וכך ליהנות יותר מן הדירה אשר אותה רכשתם במיטב החסכונות שלכם. כיום יש לכם פתרון והוא מחזור משכנתאות, אתם יכולים לקחת משכנתא ולהחליף אותה במידת הצורך והיכולת, למסלול הרבה יותר נוח עבורכם.

כיצד עובד התהליך של מחזור משכנתאות?

אתם חותמים על מסלול של משכנתא בריבית מסוימת, כאשר אתם רואים שהריבית או התשלומים במסלול אחר נוחים יותר, אתם יכולים למחזר את המשכנתא שלכם, ולעבור בקלות למסלול הזה. במעשה הזה אתם מקטינים את תשלומי הריבית, את ההחזרים החודשיים, פורסים אחרת את התשלומים ובכך חוסכים עשרות אלפי שקלים בשנה. התנאים האופטימליים עבור מחזור משכנתאות הינם – משכנתא מעל מאה אלף ₪, משכנתא שהריבית בה היא מעל ל- חמישה אחוזים, או כאשר נותרה תקופה של עשר שנים להחזר המשכנתא. גם אלה שלקחו משכנתא בריבית משתנה – משכנתא אשר בה קובעים נקודת יציאה והריבית נקבעת לפי נקודת היציאה, אשר הסיכון בה הוא שהריבית עלולה להיות גבוהה  בעקבות שינויים בנקיים, מיתון או שינויים בכלכלה, יכולים למחזר את המשכנתא שלהם.

מכיוון שבשלב זה יציע לכם הבנק משכנתא בריבית נמוכה, ובשלב השני הריבית עולה, אתם יכולים לבצע מחזור משכנתאות בזמן שהריבית היא בשיעור נמוך יחסית, אך החיסכון במקרה זה הוא קטן ולא משמעותי.