Press "Enter" to skip to content

הלוואות על חשבון קרן השתלמות

הלוואות על חשבון קרן השתלמות

 

למה לקחת הלוואות על חשבון קרן השתלמות

לקיחת הלוואה זה הוא צעד אשר שוקלים בכובד ראש הסיבה כי כמובן שהלוואה צריך גם להחזיר. חשוב שההלוואה שתיקחו תתאים לכם ולמצד הכלכלי שלכם כך שתעמדו בכל תנאי ההחזר ולא תרגישו שעשיתם טעות כאשר לקחת הלוואה והיא בעצם רק מכבידה עליכם. במידה והחלטתם שאתם מעוניינים לקחת הלוואה, הלוואות על חשבון קרן השתלמות הן המשתלמות ביותר. הסיבה לכך בראש ובראשנה בריביות הנמוכות והתנאים הנוחים של הלוואה. הלוואות על חשבון קרן השתלמות בהשוואה להלוואות בבנקים תחסוך לכם כ 5% בריביות. בנוסף תוכלו לפרוס את ההלוואה לעד כ-7 שנים כאשר בכל שלב תוכלו להחזיר את הלוואה ללא קנס, יתרון נוסף בהלוואות ועל חשבון קרן השתלמות היא שאין צורך בערבויות נוספות מלבד הקרן עצמה והיסטורית האשראי שלכם בבנק אינה משפיעה על קבלת ההלוואה.

 

כיצד מקבלים את ההלוואה?

בשביל לקבל הלוואות על חשבון קרן ההשתלמות קודם כל חשוב שתהיה לכם קרן פעילה בחברה אשר מנהלת את הקרן שלכם. החברה תבצע בדיקה של הקרן ההשתלמות שלכם ותבדוק האם  היתרה שלכם מספיקה כדי לקבל  את ההלוואה. לאחר הגשת הבקשה תוך עשרה ימים תקבלו את התשובה לגבי ההלוואה, התהליך הינו פשוט מאוד.

הגשת בקשה להלוואה

כאשר מדובר בהלוואות על חשבון קרן ההשתלמות נוח ביותר לפנות לסכן ביטוח שלכם, אך כמובן תוכלו להגיד את הבקשה בעצכם לשם כך תצטרכו מספר מסמכים: צילום תעודת זהות כולל ספח, צילום צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק לצורך העברה הבנקאית, חתימה על טופס הוראת קבע בבנק והחזרתו לחברת הביטוח, הנפקת תדפיס אישור בנק על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון העובר ושב.