Press "Enter" to skip to content

הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים

אלו עסקים צריכים הלוואות?

הלוואות לעסקים הן מהלוואות החשובות ביותר. הסיבה לכך היא שבהיעדר מזומן נגיש לעסק הוא יכול למצוא את עצמו עם עסק שאינו מושקע, עסק ללא סחורה ולמעשה ההפסדים יהיו כמו כדור שלג מתגלגל שממשיך לגדול עם הזמן. כל עסק צריך הלוואה בין אם מדובר על עסקים גדולים של חברות ענק ועד עסקים קטנים שזה עתה הוקמו. תזרים מזומנים חיובי הכרחי לכל גוף עסקי כדי שמהכסף הוא מקבל הוא ייצר עוד כסף לרווחיו האישיים. גם עסקים של יחידים כמו למשל יבואן זעיר או פרילנסר יכולים להיעזר בהלוואה לכל שימוש כאשר הסכומים שעומדים על הפרק משתנים בהתאם לצרכי החברה ולגבי המחזור הכספי שלה.

לאיזו מטרה נדרשות הלוואות לעסקים?

השימוש בכסף שמתקבל מהלוואות לעסקים יכול להיות שימושי לכל עניין ועניין. ישנם עסקים שצריכים את המזומנים כדי לשדרג את העסק מבחינת מראהו החיצוני. עסקים צריכים לעמוד בתחרות עם עסקים אחרים וזה נוגע לגבי כל תחום ותחום אך לחלק גדול מהעסקים ההלוואה נדרשת לרכישת סחורה נוספת. עם הסחורה שנרכשת העסק יכול לייצר עוד רווחים וכך לשפר את המחזור העסקי שלו. הבעיה היא שהכסף מאותה סחורה מגיע בשוטף פלוס 30 ולפעמים אף יותר ולכן תזרים המזומנים הופך להיות שלילי מה שהלוואות לעסקים פותרות.

אלו תנאים עליי להציב מול הגוף המממן?

כדי לקבל הלוואות לעסקים חשוב להציג את כל הביטחונות והערבונות המתאימים. אי אפשר להגיע לגוף כלשהו בין אם מדובר על בנק או חברת אשראי ולקבל 80 אלף שקלים בלי להציג יכולות מתאימות להחזרים שלהם. היכולות הללו יכולות להיות הצגת דו"חות כספיים על רווחיות העסק, הון אישי בבנק, נכסים שלרשות העסק או בעליו וכל מסמך או ממצא שיכול להעיד על יציבותו הכלכלית.

Comments are closed.