Press "Enter" to skip to content

הלוואות לעסקים

החשיבות של הלוואות לעסקים

הלוואה היא מקור מימון נוח וזמין עבור בעלי עסקים. בניגוד למה שנהוג לחשוב, לא רק עסקים שנקלעים לקשיים כלכליים משתמשים במקורות מימון מן הסוג הזה. נכון להיום מדובר במקור מימון אטרקטיבי עבור עסקים בארץ ובחו"ל. בעזרת הלוואות לעסקים ניתן להימנע מחריגת יתר בחשבון הבנק העסקי, לצמצם הוצאות על פערי ריביות ובמידת הצורך גם לשלם משכורות לעובדים ולספקים.

כמו כן, הלוואה משמשת לפתיחת עסקים חדשים. מלבד האטרקטיביות שלה עבור עסקים קיימים, שימוש נכון בהלוואה יכול לאפשר ליזמים השתלבות מהירה בכל תחום וענף. הדבר החשוב בהקשר הזה הוא להשוות בין הלוואות לעסקים לפי פרמטרים אחידים כמו ריבית, תנאי החזר ותקופת ההלוואה.

איך משווים בין הלוואות לעסקים?

השוואה בין הלוואות לעסקים היא חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות. יש לבדוק כל הלוואה לגופה ולוודא שהיא עולה בקנה אחד עם הצרכים של העסק. מצד אחד אין טעם לקחת הלוואה על סכום גבוה יותר ממה שהעסק צריך על מנת להתקיים, אך מצד שני יש מסלולים שבהם ניתן לפרוס גם סכומים משמעותיים על פני תקופה ארוכה ובתנאים נוחים. במילים אחרות, הלוואה היא מקור מימון סובייקטיבי ולכן כל בעל עסק בוחן אותו בצורה שונה.

בנוסף, רצוי כמובן להביא בחשבון את הגורם המלווה. אפשר להשוות בין הלוואות לעסקים בבנקים, בחברות אשראי, בחברות ביטוח ומול חברות פרטיות. ההבדל העיקרי הוא בין הלוואות רגילות לבין הלוואות חוץ בנקאיות. הלוואות מהבנק בדרך כלל כרוכות במגבלות על החשבון הקיים אך הן מציעות תנאי ריבית נמוכים, לעומת הלוואות חוץ בנקאיות שלא דורשות העמדת ערבים ובטחונות אך הריבית עבורן יחסית גבוהה. גם כאן צריך לבדוק כל מקרה לגופו ולקבל החלטה מושכלת.

Comments are closed.