Press "Enter" to skip to content

הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים

הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים יכולות להיות כמו אוויר לנשימה. הלוואות כאלו יכולות לשנות את העסק לחלוטין וזה בדיוק הזמן להבין כיצד בכלל ניתנות ההלוואות האלו ומדוע הן ניתנות. אחרי המאמר הזה כבר תבינו הכול לגבי ההלוואות האלו ותוכלו אולי גם לקבל אחת מהן בעצמכם למען העסק.

מי מעניק את הלוואות בערבות מדינה?

יש בלבול רב מאוד בקרב עסקים לגבי הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים. מי נותן את ההלוואה ומי הערב? למעשה הערבה היא המדינה אך זה לא אומר שהיא גם זו שנותנת את הכסף וכאן הבלבול. מי שמלווה את הכסף הם הבנקים שעובדים עם הקרן להלוואות בערבות מדינה וזאת רק אחרי אישור של אותה הקרן שאותו עסק זכאי לכל התנאים ויכול לעמוד בהלוואה. הקרן היא זו שתהיה ערבה אך לא לכל הסכום, אלא רק ל-90 אחוז ממנו לכל היותר, כאשר הוא יכול להיות נמוך יותר בהתאם למקרה.

מה יוצא לבנקים מהלוואות מסוג זה?

הבנקים נהנים מאוד מהלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים כיוון שהמדינה היא גוף כלכלי חזק שכנראה לא יפשוט את הרגל, ולכן הם רואים את ההלוואה הזו כבטוחה.

מה יוצא למדינה מההלוואות הללו?

נשאלת השאלה למה שהמדינה תיקח על עצמה את הסיכון בכך שהיא תשלם את הערבות עבור אותו עסק שנכשל. למעשה, הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים בוחנת היטב את מצבו של העסק ועוזרת רק לעסקים קטנים ובינוניים שבאמת צריכים את העזרה שלה. אותם עסקים נטולי חובות ויש להם תכנית עסקית טובה, דבר שנבדק בוועדה של הקרן, וכמובן שמדובר על מצב אחרון בלבד כאשר הוא לא יצליח להחזיר את הסכום. המדינה מרוויחה פתיחה של עוד עסקים ושיפור חיי התושבים בכלל.