Press "Enter" to skip to content

הלוואה על חשבון קרן השתלמות

היתרונות של הלוואה על חשבון קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני וניתן להשתמש בה גם כפלטפורמה להלוואה בתנאים נוחים. ההלוואה ניתנת על ידי הגוף שבו מנוהלת קרן ההשתלמות, כנגד החיסכון שנצבר בתוכו. את ההלוואה אפשר לקחת בסכום של עד 80% מערך הפדיון עבור כספים נזילים, או עד 50% עבור כספים לא נזילים.

הלוואה על חשבון קרן השתלמות ניתנת בריבית נמוכה ובעלויות תפעול נמוכות. ההלוואה הן לתקופה של 6-84 חודשים ואפשר לבחור בין מסלול בריבית משתנה או בריבית קבועה וצמודה למדד. אין צורך בערבים על מנת לקחת הלוואה על חשבון קרן השתלמות והעמית הלווה לא נדרש להעמיד בטחונות.

כמו כן, ניתן להמשיך לבצע הפקדות כספים לקרן ההשתלמות. הפקדת הכספים לאחר נטילת הלוואה לא פוגעת בותק או בנזילות. במהלך התקופה ממשיך עמית הקרן ליהנות מהטבות מס והוא למעשה מרכז את כל היתרונות תחת קורת גג אחת.

כך תדעו איך ומתי לקחת הלוואה על חשבון קרן השתלמות

יש כמה פרמטרים שכדאי להתייחס אליהם כאשר מבררים על האפשרות לקחת הלוואה על חשבון קרן השתלמות. ראשית, קבלת הלוואה מותנית מטבע הדברים באישור מצד החברה שמנהלת את הקרן. ניתן לברר את התנאים לנטילת הלוואה לפי הנהלים הפנימיים של החברה ולהתייעץ עם נציגיה לגבי שיקול הדעת.

שנית, מומלץ לאסוף את כל המסמכים הנדרשים עוד טרם הגשת בקשה לקבלת הלוואה על חשבון קרן השתלמות. זו דרך מצוינת לחסוך זמן יקר ולהבטיח טיפול יעיל בבקשה. ברוב הגופים שמנהלים קרנות השתלמות נדרשים עמיתים שרוצים לקבל הלוואה להציג צילום תעודת זהות כולל ספח, צילום המחאה או אישור בנק על ניהול חשבון, טופס הוראת קבע חתום וטופס בקשה להלוואה.

 

Comments are closed.