Press "Enter" to skip to content

הלוואה מיידית

הלוואה מיידית לכל צורך

יש מגוון רחב של סיבות אשר בגללן אנשים נזקקים מעת לעת להלוואות כאלה ואחרות. אחד מסוגי ההלוואות הנפוץ ביותר אשר נותן מענה לחלק גדול מן הסיבות הוא ללא כל צל של ספק הלוואה מיידית. יש לציין את העובדה כי הלוואה מיידית היא הלוואה אשר מן הסתם נועדה לאנשים אשר זקוקים לכסף באופן מיידי מטבע הדברים. לעיתים נחוץ הכסף להחזר חוב קודם כל שהוא, או לכיסוי אובר דראפט שיצא משליטה, או למימון טיפול רפואי יקר או נסיעה לחו"ל לא מתוכננת.

לא משנה מה מטרת ההלוואה היא נועדה לענות על הצורך המיידי של הלווה. אך גם בשעת דחק מומלץ לבדוק את ההלוואות השונות מן הגופים השונים ולעמוד על חישובי הריביות ומסלולי ההחזר לפני שמחליטים לקחת הלוואה במקום מסויים.

הלוואה מיידית בבנק

הלוואה מיידית בבנק, המכונה גם הלוואת אקספרס, הינה הלוואה מהירה שניתן לקבל בצורה מסודרת בסניף הבנק שלכם. בהלוואה דרך הבנק תדרשו לשלם ריבית המורכבת מהפריים + אחוז מסויים בהתאם לריבית במשק. הלוואה כזו מתאפשרת לפותחי חשבון חדש בבנק המעבירים אליו משכורת שעומדת בתנאי המינימום לקבלת הלוואה מסוג זה. הלוואה כזו ניתן לקבל גם כשפותחים חשבון לניירות ערך ומעבירים אליו סכומים גדולים. בכל מקרה לא יוכל סכום ההלוואה לעבור את תקרת האשראי שניתן לכם בבנק בעת פתיחת החשבון.

הלוואה מיידית בגופים חוץ בנקאיים

שוק ההלוואות נפתח לתחרות בשנת 2008 בעקבות רפורמת בכר. לפיכך מעניקים גם גופים חוץ בנקאיים כמו חברות האשראי, חברות ביטוח שונות ומוסדות פיננסיים פרטיים הלוואות ומתחרות על כיסו של הלקוח. בחברות האשראי ניתן לקבל הלוואות מיידיות ללא בירורים וללא חשש שהדבר יפגע בתקרת האשראי שלכם בבנק מכיוון שהלוואות חוץ בנקאיות אינן נכללות בסל האשראי שלכם בבנק. הלוואות אלה  ניתנות ללא ערבים ועד לסכומים של כמה עשרות אלפי שקלים בלבד, כאשר הריביות משתנות לפי גובה ההלוואה וברמת הסיכון שנטולת חברת האשראי.

חברות הביטוח מעניקות הלוואה מיידית בהעמדת תוכניות החיסכון הפנסיוניות, או קופות הגמל וכדומה כערבון להלוואה.