Press "Enter" to skip to content

הלוואה לסגירת המינוס

האם כדאי לקחת הלוואה לסגירת המינוס?

מינוס הוא למעשה חריגת יתר בחשבון הבנק. גופים מוסדיים גדולים כמו בנקים גובים עמלות גבוהות על משיכת יתר. לרוב עדיף לקחת הלוואה בסכומי כסף קטנים עד בינוניים מאשר לשאת בהוצאות העמלה והריביות. במילים אחרות, הלוואה לסגירת המינוס היא פתרון שיכול להתאים לקהל יעד מגוון. לקוחות פרטיים משתמשים בהלוואות מן הסוג הזה כדי להימנע מצבירת חובות, לסגור התחייבויות קודמות ולפתוח דף חדש. לעומתם, עצמאיים או בעלי חשבון עסקי נוטלים הלוואות לצרכים כמו תשלום משכורות, עמידה בהתחייבויות לספקים ושמירה על תזרים מזומנים.

הלוואה לסגירת המינוס ניתנת על ידי הבנקים עצמם, על ידי חברות האשראי ועל ידי חברות פרטיות וחוץ בנקאיות. יש כמה הבדלים בין המסלולים והגופים השונים. ראשית, הבנקים וחברות האשראי מחייבים את הלקוח להעמיד ערבים וביטחונות לצורך קבלת הלוואה. גופים מוסדיים לא מוכנים לקחת את הסיכון ולהעניק הלוואה גם לבעלי חשבון מוגבל או תיקים פתוחים בהוצאה לפועל. שנית, תהליך המימון דרך הבנקים וחברות האשראי ארוך משמעותית מהתהליך המתבצע מול גופים חוץ בנקאיים.

הלוואה לסגירת המינוס מול חברות פרטיות

חברות פרטיות הפועלות באישור משרד האוצר מציעות תנאים מועדפים עבור נטילת הלוואה לסגירת המינוס. הקריטריונים לקבלת הלוואה פשוטים יחסית, ניתן להעביר את המימון לחשבון הבנק של הלקוח באופן מיידי ואפשר גם לבחור מבין מסלולי החזר. חברות חוץ בנקאיות מכירות את צרכי הלקוחות ולכן מעמידות לרשותם הלוואות אטרקטיביות. מבחינת הלקוח, הלוואה לסגירת המינוס היא לעיתים קרובות הדרך היחידה להימנע מנזקים כלכליים בלתי הפיכים.

מינוס בבנק הוא מצב שכיח שצריך לדעת כיצד להתמודד איתו. יש להימנע ככל האפשר מחריגת יתר, אך כדאי להשתמש בהלוואות ולצמצם את תשלומי הפיגורים והעמלות.