Press "Enter" to skip to content

אקסיום

אקסיום משקיעה במדינות עם כלכלה יציבה

חברת אקסיום עוסקת בהשקעות נדל"ן מגוונות, הן בארץ – אך בעיקר בחו"ל. כידוע, האתגר של השקעות נדל"ן בחו"ל איננו פשוט כלל וכלל –  מדובר על מדינות עם תרבות אחרת, עם מסורת כלכלית שונה, ועם נהלים שונים בכל מה שנוגע לדיני נדל"ן. על כן, חברת אקסיום משקיעה רבות בבדיקה מקיפה של המדינות אשר בהן היא משקיעה את הכספים של המשקיעים שלה. אחד מן התנאים הבסיסיים ביותר להשקעות של אקסיום, הוא שיהיה תמיד מדובר על מדינה עם כלכלה איתנה ויציבה – אבל איך אפשר בכלל להבטיח דבר כזה הלכה למעשה בצורה הטובה ביותר שיש?

לומדים מניסיון העבר

קשה כמובן לאמוד על השינויים אשר יהיו בכלכלה העולמית – כולנו עוד זוכרים את משבר הסאב-פריים אשר התחיל בארה"ב – ובמהרה פקד את כל אירופה, והשפיע על שווקים נוספים ברחבי העולם. יחד עם זאת עבור חברת אקסיום היה זה דווקא מקרה מבחן מעניין לשוק הנדל"ן העולמי. יש לא מעט מדינות ששוק הנדל"ן שלהן לא נפגע כמעט – ישראל היא כמובן דוגמה בולטת, אך לא רק היא. בקנדה למשל, שוק הנדל"ן כמעט ולא נפגע, וכל ההשקעות המשיכו להיות משתלמות באופן מיוחד. אפילו בארה"ב, אשר הייתה המוקד של המשבר הכלכלי – נרשמו מחירי נדל"ן יציבים בחלק מן המדינות אשר מרכיבות אותה (בחלק אחר אכן, הייתה פגיעה בשוק הנדל"ן). כמו כן, לא מעט מדינות מתפתחות דווקא החלו לפתח את כלכלתן בעקבות המשבר, וחלה בהן התעניינות גוברת – חברת אקסיום כמובן הייתה מן הראשונות לזהות את הפוטנציאל העסקי שלה.

ועל כן אתם מוזמנים לפנות

על כן, אם אתם מעוניינים להשקיע את הכסף שלכם בתחום השקעות נדל"ן, אך ורק בתוך מדינות עם כלכלה יציבה ואיתנה אשר יודעת לעמוד במשברים – אתם מוזמנים בחום לפנות אל חברת אקסיום. החברה עורכת בדיקות מקיפות בנוגע לכלכלות השונות – ורק אז מחליטה לנתב לשם את כספי המשקיעים בסופו של דבר ובהצלחה גדולה, יש לומר.