Press "Enter" to skip to content

אורי עצמון

השקעות נדל"ן בארה"ב

לאחר ניתוח שוק מקיף, מצא אורי עצמון, מנהל חברת השקעות בנדל"ן, כי הגיע הזמן לשוב ולהשקיע בנדל"ן בארה"ב. המשבר הכלכלי אשר פקד את העולם ובעיקר את ארה"ב, פגע קשות בשוק הנדל"ן כמו גם בשווקים נוספים, אך הייחוד של ארה"ב הוא שהמשבר מצד אחד פגע קשות בפדרציות מסוימות בארה"ב בזמן שאחרות כמעט ולא נפגעו. אורי עצמון מצא כי כיום חלק ניכר מן הפדרציות התאוששו מן המשבר ושוק הנדל"ן שלהן אף נמצא בנסיקה.

שוק הנדל"ן בארה"ב

אורי עצמון מסביר כי ההתאוששות בשווקים השונים בארה"ב משפיעים מן הסתם גם על התאוששות שוק הנדל"ן. התושבים שבו לקנות מוצרים ובהתאם לכך ענפי קמעונאות רבים חוו צמיחה, צמיחה זו מתורגמת לעלייה בביקוש הנדל"ן המסחרי בעיקר בערים המפותחות ובשטחי הקניונים. כמובן שעלייה בביקושים בשוק הנדל"ן דורשת  וכאן נכנסים המשקיעים לתמונה. כמו כן עלייה בביקוש מתורגמת לדמי שכירות גבוהים יותר אשר מגדילים את התשואות בעת השקעות בנדל"ן מניב. נתון מעניין נוסף הוא ירידה ברמת האבטלה, כלומר יותר ויותר אנשים החלו לעבוד, אנשים אלו זקוקים למקומות עבודה פיזיים כגון משרדים ולכן הדרישה לנדל"ן משרדי גדל ואיתו גם דמי השכירות.

אורי עצמון משקיע במרכז מסחרי

בימים אלו מגייס אורי עצמון הון השקעות נדל"ן במרכז מסחרי הממוקם בקליפורניה. המרכז הוקם ב- 2006 והוא מניב תשואה נאה של 10.88% בתפוסה של 90%.